Wednesday, March 22, 2023

g2g1xbet.jpg

G2g1xbet [สด] 2022

G2g1xbet [สด] 2022

MOST COMMENTED

Dia Mundial Del Perro 2022 [Live] 2022

0
Dia Mundial Del Perro 2022 วันสุนัขโลกตรงกับวันที่ 12 ตุลาคมของทุกปี มีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี 1997 และปัจจุบันเป็นวันที่ทั่วโลกยอมรับในการปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมสวัสดิภาพสุนัขวันสุนัขโลกเป็นโอกาสพิเศษที่จะปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับชะตากรรมของสุนัขและเพื่อส่งเสริม สวัสดิการของตน เป็นโอกาสที่จะให้ความสำคัญกับความสำคัญของการเป็นเจ้าของสุนัข ความจำเป็นในการทำหมันและการทำหมันสุนัข และความสำคัญของการศึกษาและการฝึกอบรมวันสุนัขโลกเป็นโอกาสที่จะลดจำนวนสุนัขจรจัดและ เพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าของสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นโอกาสในการลดจำนวนสุนัขที่ถูกทอดทิ้งและทำงานเพื่อให้ทุกชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสุนัขวันสุนัขโลกเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการเป็นเจ้าของสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัด และเพื่อให้ทุกชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสุนัข วันสุนัขโลกมีการเฉลิมฉลองทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนตุลาคม เพื่อปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญของสุนัขในชีวิตของเราและเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสุนัข วันสุนัขโลกมีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี พ.ศ....

HOT NEWS